image banner
Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029
Số ký hiệu văn bản 11-TT/HU
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Thông tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TT11.signed-MTTQ.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang