image banner
Nghị quyết Thông qua bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 78/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 24/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 6.-Nghi-quyet-thong-qua-Bang-gia-dat-dieu-chinh-va-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-Nam-Dinh..pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang