image banner
Kế hoạch số 06/KH-BVĐ của BVĐ Quỹ Vì người nghèo thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 06/KH-BVĐ
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 16/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 06/KH-BVĐ của BVĐ Quỹ Vì người nghèo thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH-06-BVD.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang