image banner
Công văn số 2401/SNV-CCVC về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền cơ sở
Số ký hiệu văn bản 2401/SNV-CCVC
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn số 2401/SNV-CCVC về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV-2401-ve-danh-gia-can-bo.pdf
Bieu-tong-hop-danh-gia-CBCCVC.doc
Mau-1-Phieu-danh-gia-can-bo.doc
Mau-2-Phieu-danh-gia-cong-chuc.doc
Mau-3-Phieu-danh-gia-vien-chuc.doc
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang