image banner
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NGHI-QUYET-SO-04.pdf
BC-Ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2021-2025-chuan-1-.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang