image banner
Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách địa phương xã Xuân Ninh
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách địa phương xã Xuân Ninh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NGHI-QUYET-SO-05.pdf
BC-DTC-nam-2023-bo-sung-chuan-.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang