image banner
Sao lục Nghị quyết số 43-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Số ký hiệu văn bản 461-BS/HU
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung Sao lục Nghị quyết số 43-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Hình thức văn bản Sao lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BS461.signed.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang