image banner
Sao lục Nghị quyết số 45-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội nghũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 462-BS/HU
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung Sao lục Nghị quyết số 45-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội nghũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Sao lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BS462.signed.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang