image banner
Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
453/QĐ-UBND 06/03/2024 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 9
Tải về
66/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định số 66/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
02/BC-STTTT 03/01/2024 Báo cáo tình hình sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản điều hành tháng 12
Lượt xem: 20
Tải về
306/TB-UBND 24/11/2023 Thông báo số 306/TB-UBND v/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 18
Tải về
2401/SNV-CCVC 17/11/2023 Công văn số 2401/SNV-CCVC về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền cơ sở
Lượt xem: 88
Tải về
2268/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định số 2268/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
Lượt xem: 29
Tải về
1505/SCT-KHTH 08/11/2023 Kế hoạch số 1505/SCT-KHTH của Sở Công thưởng tỉnh Nam Định v/v thực hiện Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 31
Tải về
2181/QĐ-UBND 03/11/2023 QĐ công nhận xã Xuân Ninh , huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao
Lượt xem: 35
Tải về
811/UBND-VP3 16/10/2023 Công văn số 811/UBND-VP3 V/v chấn chỉnh việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai
Lượt xem: 41
Tải về
129/KH-UBND 25/09/2023 Kế hoạch số 129/KH-UBND v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 42
Tải về
123456789
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang