image banner
Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
337-BC/HU 15/01/2024 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về
480-BS/HU 03/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 13
Tải về
479-BS/HU 03/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 13
Tải về
20-CT/HU 19/12/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về
465-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Quy định số 138-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Lượt xem: 15
Tải về
466-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Chương trình hành động số 37-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 26
Tải về
467-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 19-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 21
Tải về
468-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 20-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 15
Tải về
469-KH/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 21-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 37
Tải về
19-CT/HU 11/12/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân
Lượt xem: 19
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang