image banner
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
NQ số 26-27/NQ-HĐND 02/08/2022 NQ số 26 về chương trình giám sát năm 2023; NQ số 27 phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 xã Xuân Ninh
Lượt xem: 17
Tải về
Số 05/BC-HĐND 02/08/2022 Kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về
Số : 05/TB-HĐND 14/06/2022 Nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND xã khoá XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 32
Tải về
Số : 19 NQ-HĐND 13/01/2022 V/v phên chuẩn phương an phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về
Số: 20/NQ - HĐND 13/01/2022 V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022 tà nguồn ngân sách địa phương
Lượt xem: 26
Tải về
Số: 20/NQ - HĐND 13/01/2022 V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022 tà nguồn ngân sách địa phương
Lượt xem: 25
Tải về
Số 21/NQ-HĐND 13/01/2022 V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách địa phương
Lượt xem: 24
Tải về
NQ số 22-23/NQ HĐND 13/01/2022 NQ số 22 V/v phê chuẩn kế hoạch tổ chức các kỳ họp thưởng lệ năm 2022 NQ số 23 Thông qua kế hoạch PT KT-XH năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về
Số : 15/NQ-HĐND 29/07/2021 V/v Ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về
Số: 14/NQ-HĐND 29/07/2021 V/v phê chuẩn chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã khóa XVII NK 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang