image banner
Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước xã Xuân Ninh năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về
01/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về
03/NQ-HĐND 03/07/2023 V/v Quyết định chủ trương đầu tư công trình: Xây mới nhà đa năng, cải tạo, sửa chữa các phòng học, các ông trình phụ trợ trường THCS
Lượt xem: 27
Tải về
Số: 28/NQ-HĐND 19/12/2022 Về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khóa 17 - NK 2021-2026
Lượt xem: 62
Tải về
Số: 29/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Lượt xem: 89
Tải về
Số: 30/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về
Số: 31/NQ-HĐND 19/12/2022 Thông qua đồ an quy hoạch chung xã Xuân Ninh đến năm 2030
Lượt xem: 66
Tải về
Số: 33/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguần ngân sách xã Xuân Ninh
Lượt xem: 86
Tải về
Số: 07/TB-HĐND 01/12/2022 Nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 61
Tải về
Số: 05/BC-HĐND 01/12/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023 của HĐND xã khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 73
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang