image banner
Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/NQ-HĐND 17/11/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 26
Tải về
05/NQ-HĐND 17/11/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách địa phương xã Xuân Ninh
Lượt xem: 23
Tải về
06/NQ-HĐND 17/11/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân Ninh - Đoạn từ hàng ông Quang đến cầu nghĩa trang
Lượt xem: 24
Tải về
02/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước xã Xuân Ninh năm 2022
Lượt xem: 47
Tải về
01/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về
03/NQ-HĐND 03/07/2023 V/v Quyết định chủ trương đầu tư công trình: Xây mới nhà đa năng, cải tạo, sửa chữa các phòng học, các ông trình phụ trợ trường THCS
Lượt xem: 45
Tải về
Số: 28/NQ-HĐND 19/12/2022 Về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khóa 17 - NK 2021-2026
Lượt xem: 86
Tải về
Số: 29/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Lượt xem: 111
Tải về
Số: 30/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023
Lượt xem: 89
Tải về
Số: 31/NQ-HĐND 19/12/2022 Thông qua đồ an quy hoạch chung xã Xuân Ninh đến năm 2030
Lượt xem: 89
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang