image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
116-NQ/HU 21/08/2023 Nghị quyết của BTV Huyện ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới
Lượt xem: 21
Tải về
78/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết Thông qua bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 33
Tải về
01/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã NK 2021-2026
Lượt xem: 16
Tải về
02/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước xã Xuân Ninh năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về
01/NQ-HĐND 03/07/2023 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về
03/NQ-HĐND 03/07/2023 V/v Quyết định chủ trương đầu tư công trình: Xây mới nhà đa năng, cải tạo, sửa chữa các phòng học, các ông trình phụ trợ trường THCS
Lượt xem: 27
Tải về
Số: 28/NQ-HĐND 19/12/2022 Về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khóa 17 - NK 2021-2026
Lượt xem: 62
Tải về
Số: 29/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Lượt xem: 89
Tải về
Số: 30/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về
Số: 31/NQ-HĐND 19/12/2022 Thông qua đồ an quy hoạch chung xã Xuân Ninh đến năm 2030
Lượt xem: 66
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang