image banner
Tổng số: 147
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
334-QĐ/HU 20/09/2023 Quyết định số 334-QĐ/HU của BTV Huyện ủy v/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về
62/QĐ-UBND 15/09/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều xã Xuân Ninh giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 12
Tải về
1784/QĐ-UBND 12/09/2023 QĐ v/v ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 34
Tải về
84/QĐ-HĐTĐGĐ 12/09/2023 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện Xuân Trường
Lượt xem: 11
Tải về
323-QĐ/HU 15/08/2023 Quyết định của BTV Huyện ủy v/v thành lập BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 14
Tải về
1586/QĐ-UBND 15/08/2023 QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 231
Tải về
1545/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 15
Tải về
1546/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện
Lượt xem: 9
Tải về
4113/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định số 4113/QĐ-UBND v/v công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu huyện Xuân Trường năm 2022
Lượt xem: 23
Tải về
22/2023/QĐ-UBND 28/07/2023 Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
Lượt xem: 24
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang