image banner
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 1470-1484 19/09/2022 Quyết định thành lập Nhóm - Tổ công nghệ số Cộng đồng
Lượt xem: 1
Tải về
01/QĐ-HĐNVQS 06/09/2022 Thành lập tổ công tác phúc tra, sơ tuyển nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về
Số: 1283/QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định V/v phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Lượt xem: 14
Tải về
Số : 1469 17/08/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em
Lượt xem: 13
Tải về
Số: 1474/QĐ-UBND 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 14
Tải về
Số : 24/2022/QĐ-UBND 13/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 11
Tải về
Số : 3499/QĐ-UBND 12/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn thuế xã Xuân Ninh
Lượt xem: 15
Tải về
Phụ lục I kèm theo QĐ số 24 09/08/2022 Phụ lục I CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Lượt xem: 32
Tải về
Phụ lục II 09/08/2022 CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Lượt xem: 15
Tải về
Số: 25/QĐ-UBND 09/08/2022 Ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 17
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang