image banner
Tổng số: 160
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1003/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định v/v giao chỉ tiêu phát triển tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về
453/QĐ-UBND 06/03/2024 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 9
Tải về
411/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường kỳ 2019 -2023
Lượt xem: 28
Tải về
66/QĐ-UBND 11/01/2024 Quyết định số 66/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
89/QĐ-UBND 10/01/2024 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 20
Tải về
76/QĐ-UBND 09/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 27
Tải về
02/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại UBND xã Xuân Ninh
Lượt xem: 22
Tải về
4767/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các xã, thị trấn
Lượt xem: 54
Tải về
2268/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định số 2268/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
Lượt xem: 29
Tải về
2181/QĐ-UBND 03/11/2023 QĐ công nhận xã Xuân Ninh , huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao
Lượt xem: 36
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang