image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/BC-HĐND 26/03/2024 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Lượt xem: 3
Tải về
18/BC-VHTT 06/03/2024 Báo cáo Chuyển đổi số tháng 2/2024
Lượt xem: 19
Tải về
06/BC-UBND 14/02/2024 Báo cáo Tình hình trực nghỉ tết Giáp Thìn xã Xuân Ninh đến ngày 14/02/2024
Lượt xem: 23
Tải về
05/BC-UBND 09/02/2024 Báo cáo Tình hình trực nghỉ tết Giáp Thìn xã Xuân Ninh ngày 09/02/2024
Lượt xem: 20
Tải về
04/BC-UBND 08/02/2024 Báo cáo Tình hình trực nghỉ tết Giáp Thìn xã Xuân Ninh ngày 08/02/2024
Lượt xem: 20
Tải về
337-BC/HU 15/01/2024 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về
02/BC-STTTT 03/01/2024 Báo cáo tình hình sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản điều hành tháng 12
Lượt xem: 20
Tải về
96/BC-BCĐ 09/10/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
248/BC-UBND 20/09/2023 Báo cáo số 248/BC-UBND của UBND tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 37
Tải về
234/BC-UBND 12/09/2023 Báo cáo số 234/BC-UBND của UBND tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang