image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
248/BC-UBND 20/09/2023 Báo cáo số 248/BC-UBND của UBND tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 7
Tải về
234/BC-UBND 12/09/2023 Báo cáo số 234/BC-UBND của UBND tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về
527/BC-CTK 24/08/2023 Báo cáo số 527/BC-CTK của Cục Thống kê tỉnh v/v báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về
6077/BC-TCTTTKĐA 22/08/2023 Bản sao Báo cáo số 6077/BC-TCTTTKĐA ngày 22/8/2023 của Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng DLDC, định danh và xác thực điện tử, BC kết quả triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông trên toàn quốc (từ ngày 10/7/2023 đến ngày 10/8/2023)
Lượt xem: 8
Tải về
206/BC-UBND 15/08/2023 Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về
46/VHTT 28/07/2023 Báo cáo Chuyển đổi số tháng 7 năm 2023.
Lượt xem: 23
Tải về
01/BC-BCĐ 25/07/2023 Sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về
01/BC-TCT 21/07/2023 Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030)
Lượt xem: 21
Tải về
46/BC-UBND 12/06/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Lượt xem: 26
Tải về
46/BC-UBND 12/06/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Lượt xem: 27
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang