image banner
image advertisement
anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin baiimage advertisementanh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 3 104
  • Tất cả: 150943
NAM ĐỊNH TẬP TRUNG TRIỂN KHAI SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
Lượt xem: 85
    Sáng 15/8, tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục đích của sắp xếp, sáp nhập là tinh gọn tổ chức bộ máy, cán bộ, mở rộng không gian phát triển mới, tạo điều kiện để chỉnh trang đô thị, tạo phát triển cho địa phương, nâng cao đời sống người dân.  Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó, thời gian gấp; do đó yêu cầu các địa phương phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được từ việc sắp xếp các thôn, xóm, tổ dân phố; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch; thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm đúng thời gian đề ra. Chú ý xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ; tâm tư, tình cảm của nhân dân; trụ sở làm việc sau sắp xếp, sáp nhập. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện phải luôn bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, chậm nhất đến ngày 20/8/2023, UBND các huyện, thành phố hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính của cấp mình.
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó; vì thế xây dựng phương án sắp xếp cần lưu ý đảm bảo theo đúng Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các kết luận, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, nhất là việc sắp xếp nông thôn vào đô thị, việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, trụ sở các cơ quan; việc sắp xếp, tinh giản cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, 2024, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./.
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang