image banner
image advertisement
anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin baiimage advertisementanh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Xuân Trường tự hào 94 mùa Xuân có Đảng
Lượt xem: 31

Trong không khí náo nức đón chào Xuân Giáp Thìn 2024, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2024). Mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Xuân Trường nói riêng đều trào dâng niềm tự hào 94 mùa Xuân có Đảng với niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao vào tương lai tươi sáng của dân tộc, của quê hương, đất nước.

anh tin bai

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 94 mùa Xuân đã qua là 94 năm Đảng ta vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp; lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa đất nước ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong nhiều năm qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), đạt được những kết quả, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi một bước những suy thoái, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Cùng với cả nước, 94 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Xuân Trường đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vàng chói ngời của Đảng ta. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Xuân Trường đã đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Xuân Trường đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết. Kinh tế duy trì phát triển và là một trong số ít các huyện, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất của tỉnh Nam Định. Quy mô nền kinh tế được mở rộng; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành tích mới. Quốc phòng - An ninh được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí, động lực mới để tiếp tục vững bước tiến lên giành nhiều thắng lợi mới. Những thành tựu Đảng ta đã lãnh đạo, đạt được trong 94 năm qua và giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng càng củng cố thêm niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta về tương lai tươi sáng của dân tộc.

 Trong khí thế của mùa Xuân mới - Xuân Giáp Thìn 2024, mừng Đảng ta 94 tuổi, với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Xuân Trường nguyện chung sức đồng lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Xuân Trường - Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T/h: Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang