image banner
image advertisement
anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin baiimage advertisementanh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 42

Sáng ngày 21/12/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND; Phòng TC-KH, NN&PTNT; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Chi cục Thống kê; Đội Quản lý thị trường số 4, Hạt Quản lý đê Xuân Trường; Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thuỷ; Lãnh đạo UBND, chủ tịch HĐQT các HTX SXKDDV nông nghiệp và thuỷ sản các xã, thị trấn.

anh tin bai

         Vụ Xuân 2022-2023, toàn huyện gieo cấy 5.372ha, trong đó diện tích gieo mạ khay, cấy máy là 187 ha, cấy mạ nền cứng thủ công là 548 ha. Năng suất lúa đạt 72,42 tạ/ha, Sản lượng thóc đạt 38.904 tấn. Trong vụ, các đối tượng dịch hại như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, sâu đục thân… phát sinh gây hại ở mức độ nhẹ - trung bình; sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 phát sinh gây hại với mật độ cao hơn khoảng 4÷5 lần so với vụ Xuân 2022. Song do làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo, tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 khá tốt nên đã đảm bảo an toàn cho lúa Xuân. Toàn huyện gieo trồng được 122,15 ha ngô và 697,65 ha cây rau màu các loại trên đất bãi ven sông và các diện tích gò vườn trong khu dân cư. Đến hết quý II/2023, các địa phương trong huyện đã trồng hơn 80.000 cây ăn quả, cây bóng mát góp phần cải tạo cảnh quản môi trường nông thôn theo tiêu chí xây dựng NTM.

anh tin bai

Đ/c Trần Tùng - Trưởng phòng NN&PTNT trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

         Vụ Đông Xuân 2022- 2023, toàn huyện đã đào đắp, nạo vét các kênh và đắp bờ vùng, đường giao thông nội đồng được bờ thửa được 125.178 m3. Ngoài ra, một số địa phương đã tích cực làm tốt việc huy động nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách nhà nước để KCH được 1.500 m kênh cấp 2; 3.636 m kênh cấp 3 tại 06 xã, cứng hóa 1.863 m đường giao thông nội đồng góp phần từng bước tăng tỷ lệ kiên cố hóa hệ thống kênh, mương, đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công ty TNHH 1 TV KTCTTL Xuân Thủy thực hiện được 38.569 m3 . Toàn huyện xây dựng được 47 mô hình cánh đồng lớn, hướng cánh đồng lớn tại 20/20 xã, thị trấn với tổng diện tích 1.893 ha và 06 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với người dân(04 công ty và 01 HTX)  để sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với tổng diện tích 128 ha(3%DT) tại 05 địa phương gồm Xuân Ninh, Xuân Tiến, thị trấn Xuân Trường, Xuân Thượng, Xuân Phương.. Toàn huyện hiện có 115 cá nhân, tổ chức tích tụ được 651 ha để sản xuất hạt giống lúa lai F1, lúa chất lượng cao, rau củ quả hàng hóa các loại. Trung tâm dịch vụ NN huyện xây dựng 06 mô hình (trong đó: 03 mô hình sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (VietGap) với tổng diện tích 15,3 ha tại Xuân Phương, Xuân Ninh và Thị trấn Xuân Trường; 02 mô hình ứng dụng Quy trình tổng hợp trong xử lý lúa cỏ với diện tích 4,3 ha tại Xuân Thượng và Xuân Hồng; 01 mô hình chăn nuôi dê an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Xuân Thủy quy mô 20 con. Kết quả, các mô hình bước đầu có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả, gia tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ NN còn tổ chức Hội nghị tham quan mô hình ứng dụng Quy trình tổng hợp trong xử lý lúa cỏ tại Xuân Thượng và Xuân Hồngnhằm tuyên truyền cho các đại biểu tham quan nắm được tác hại của lúa cỏ, quy trình và các biện pháp xử lý lúa cỏ để áp dụng ngay chính tại các địa phương có diện tích nhiễm lúa cỏ.”

         Vụ Xuân 2023, toàn huyện có 15/20 xã, thị trấn sử dụng một phần kinh phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa để xây dựng 15 mô hình sản xuất với diện tích 113,55 ha (trừ các xã Xuân Tiến, Xuân Vinh, Xuân Tân, Xuân Bắc, Thọ Nghiệp không triển khai thực hiện), trong đó có 01 mô hình mạ khay cấy máy diện tích 12 ha, 01 mô hình xử lý lúa cỏ 05 ha và 13 mô hình phân bón hữu cơ vi sinh với 96,55 ha.

         Trong chăn nuôi, thú y, các cơ quan khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục chăn nuôi, thú y tỉnh tổ chức lấy 18 mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trong đó (10 mẫu giám sát bệnh Cúm, 06 mẫu giám sát bệnh Tai xanh, 02 mẫu giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo các loại vi rút có thể phát sinh gây bệnh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Các hộ nuôi đã kết thúc công tác cải tạo ao, đầm vào cuối tháng 3 và thả giống thủy sản từ đầu tháng 4/2023. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 1.990 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

         Tiếp tục duy trì và phát triển mới các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, toàn huyện có 12 sản phẩm của 07 chủ thể tổ chức mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP ở 07/20 xã, thị trấn là: Xuân Hòa 03 sản phẩm, Xuân Tiến 02 sản phẩm, Xuân Thành 01 sản phẩm, Xuân Bắc 01 sản phẩm, Xuân Trung 01 sản phẩm, Xuân Vinh 03 sản phẩm, Xuân Thượng 01 sản phẩm. Các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với việc phát triển sản phẩm OCOP đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các chủ thể tham gia chương trình.

         Các HTX SXKDDVNN tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vu thành viên HTX và đã tích cực mở một số dịch vụ như cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường kênh sông, dịch vụ gieo cấy, phun thuốc trừ sâu và các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp… Các cơ quan khối nông nghiệp đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi  - Thú y tỉnh lấy 06 mẫu thịt tại các hộ giết mổ trâu, bò, lợn, gia cầm để kiểm tra, đánh giá sự ô nhiễm vi sinh vật (Salmonella, E. coli), chất cấm và tồn dư kháng sinh. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn 07 xã, thị trấn xây dựng vùng sản xuất lúa an toàn thực phẩm được cấp mã số vùng trồng theo tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Rà soát, lựa chọn và hỗ trợ một phần kinh phí cho 05 hộ mua mới máy cấy mạ khay tại 03 địa phương (Xuân Ninh 03, Xuân Tân 01, Xuân Trung 01) đảm bảo đúng đối tượng và đúng theo quy định. Hướng dẫn, giám sát xã Xuân Phú triển khai thực hiện Mô hình chăn nuôi gà thịt (quy mô 4.950 con, tại 47 hộ), thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 347 triệu đồng theo đúng quy định.  

         Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong buôn bán thuốcthú y, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi của 07 cơ sở kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn 3 xã Xuân Phương, Xuân Ninh, Xuân Hồng. Hầu hết các cơ sở được kiểm tra đều đáp ứng được các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Đối với các cơ sở chưa đáp ứng các quy định của Nhà nước, đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh đến khi có đủ hồ sơ cho phép kinh doanh theo quy định.

         Có thể khẳng định, sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2023 tiếp tục là vụ cho năng suất cao. Các mô hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì và cho hiệu quả - nhất là mô hình sản xuất theo hướng VietGap, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ (gạo hom) kết hợp nuôi rươi; mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP, mô hình liên kết,tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa,... Dịch bệnh trên đàn vật nuôi được giám sát chặt chẽ nên bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục,... không phát sinh.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2023 còn một số tồn tại, hạn chế cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm, đó là: Việc chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo về cơ cấu giống, phương thức gieo cấy, chăm sóc lúa Xuân ở một số địa phương chưa tốt như: Lạm dụng phân đạm, bón phân không cân đối;thực hiện gieo sạ ở cả những vùng đã bị nhiễm lúa cỏ làm gia tăng diện tích nhiễm lúa cỏ và gây ô nhiễm môi trường; trongvùngsản xuất theo cánh đồng lớn, hướng cánh đồng lớn còn gieo cấy nhiều loại giống và phương thức gieo cấy khác nhaugây khó khăn cho điều hành sản xuất - nhất là việc điều tiết nước phục vụ sản xuất. Hoạt động của tổ thủy nông cơ sở còn mang tính cầm chừng, không nhiệt tình, trách nhiệm, không đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất - nhất là tại các thời điểm quan trọng như lấy nước làm đất, rút nước lộ ruộng. Một số HTX vẫn còn hoạt động cầm chừng, chưa mạnh dạn mở rộng thêm các loại hình dịch vụ để phục vụ thành viên HTX và chưa phát huy hết vai trò là cầu nối trung gian để liên kết, kết nối giữa doanh nghiệp với người dân.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2023, xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2024; báo cáo và thông qua Đảng ủy địa phương để thống nhất triển khai thực hiện. Khẩn trương đánh giá hiệu quả của các mô hình triển khai thực hiện trong năm 2023, xây dựng kế hoạch thực hiện ít nhất từ 02 mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó phải có 01 mô hình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định 62 của Chính phủ; mở rộng các vùng cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng, lúa hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có sự tham gia liên kết sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình tổng hợp trong xử lý lúa cỏ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đối với các địa phương có diện tích bỏ ruộng hoang. Có phương án chuyển đổi diện tích ruộng cho nông dân để dồn các diện tích ruộng bỏ hoang nhỏ lẻ thành vùng tập trung, đồng thời sử dụng tối đa nguồn kinh phí hỗ trợ - nhất là kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 62 của Chính phủ để cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh, mương, đường giao thông nội đồng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, giảm tỷ lệ ruộng bỏ hoang. Chỉ đạo HTX SXKDDV Nông nghiệp chủ động liên hệ và ký kết hợp đồng mua giống lúa, vật tư nông nghiệp thiết yếu với các doanh nghiệp có uy tín đảm bảo có đủ giống với chất lượng tốt cung ứng kịp thời cho các hộ nông dân. Các xã, thị trấn xây dựng đã được công nhận xã NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 phải tiếp tục duy trì có hiệu quả các tiêu chí sản xuất nông nghiệp; các xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023, tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện cho được yêu cầu của các tiêu chí. Các xã, thị trấn có kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024 cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ vụ Xuân năm 2024./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VH-TT&TT huyện

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang