image banner
image advertisement
anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin baiimage advertisementanh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 3 101
  • Tất cả: 150940
Xã Xuân Ninh tiếp đoàn thẩm định, khảo sát các tiêu chí NTM nâng cao năm 2022
Lượt xem: 85

 

Chiều ngày 20/10/2023, Đoàn Thẩm định NTM nâng cao của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao tại xã Xuân Ninh, tham gia đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

Về phía huyện Xuân Trường có đồng chí Vũ Tuấn Dương - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành là thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng NTM huyện.

 

         Tại buổi thẩm định, đồng chí Phạm Mạnh Thường- Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh đã trình bày báo kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao đến năm 2022 của xã. Sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, để tiếp tục duy trì NTM bền vững, từng bước nâng cao các tiêu chí nhằm nâng cao đời sống của nhân dân và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kiện toàn ban chỉ đạo NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí, sau khi triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã Xuân Ninh đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng như sau:

Về Công tác chỉ đạo, điều hành: Đảng ủy, Chính quyền đã xác định rõ, thống nhất, quán triệt quan điểm xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, chặng đường lâu dài, chỉ có điểm xuất phát, khởi đầu mà không có đểm kết thúc. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM cần phải tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, tiến tới đô thị văn minh, bền vững. Thường xuyên quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; số 04/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 Ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh ...

Đảng uỷ đã tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, các ban ngành, đoàn thể trong xã để triển khai các nội dung về xây dựng NTM nâng cao,  khu dân cư kiểu mẫu tạo nên sự thống nhất, đồng thuận từ xã đến cơ sở xóm và toàn thể nhân dân. Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn, lập và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2022...

Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn: Để tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức cho người dân, chủ thể của phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác thông tin tuyên truyền đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng như: Thường xuyên coi trọng và triển khai tích cực công tác quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của cấp trên và của địa phương về xây dựng NTM nâng cao, từ đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên từ xã đến cơ sở, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao. Trong tuyên truyền nhất quán phương châm chỉ đạo “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, nhà nước định hướng, hướng dẫn tổ chức và hỗ trợ thực hiện; lấy khu dân cư, tổ dân phố làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM nâng cao”. Từ đó cán bộ và nhân dân đã nhận thức ngày càng rõ và đúng đắn hơn về bản chất, nội dung, phương châm, cách làm NTM nâng cao và chủ động tích cực tham gia vào quá trình xây dựng NTM nâng cao.

Công tác đào tạo, tập huấn: Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn đào tạo do tỉnh, huyện tổ chức về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, các lớp tập huấn về chuyển đổi số, về an toàn thực phẩm, về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, lớp tập huấn về phát triển sản phẩm OCOP...

Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng, giá trị cao, hình thành các liên kết sản xuất, vùng chuyển đổi thu hút các dự án về nông nghiệp, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng thủy sản, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập. Triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ; gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Tổ chức các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương là lúa gạo với giống là Bắc thơm 7 thực hiện truy xuất nguồn gốc và cấp mã vùng cho vùng sản xuất chủ lực…

 Tổng kinh phí đã thực hiện đến 30/12/2022: 133.432.223.000 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 6.828.600.000 đồng, chiếm 5,12%; Ngân sách tỉnh: 9.694.988.000 đồng, chiếm 7,27%; Ngân sách huyện: 4.230.072.000 đồng, chiếm 3,17%; Ngân sách xã: 31.753.840.000 đồng, chiếm 23,8%; Vốn lồng ghép từ các chương trình MTQG: 8.322.600.000 đồng, chiếm 6,24%; Vốn tín dụng: 29.387.000.000 đồng, chiếm 22,02%; Vốn huy động của doanh nghiệp: 7.300.000.000 đồng, chiếm 5,47%; Vốn từ cộng đồng dân cư: 35.915.123.000 đồng, chiếm 26,91%. Tổng số ngày công nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới là: 6.930 ngày công để tổng vệ sinh môi trường và làm đường giao thông thôn xóm. Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 11,14 ha đất nông nghiệp để chỉnh trang đồng ruộng theo tiêu chí NTM.

Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM nâng cao, Đoàn thẩm định NTM của tỉnh đã tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế các nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã. Sau khi kiểm tra thực tế và hồ sơ của từng tiêu chí, các thành viên trong đoàn đề nghị xã tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo phù hợp với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí ngoài thực địa.

         Tại buổi thẩm định, các đại biểu đã thống nhất đánh giá xã Xuân Ninh đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang