image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisementimage advertisement
anh tin bai
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 498
  • Trong tuần: 2 030
  • Tất cả: 115870
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 189

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã Xuân Ninh đã kết nối với hệ thống trực tuyến  để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được theo dõi và học tập. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tại xã đồng chí Đỗ Văn Hữu - Bí thư BCH  Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã.

    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền; coi việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt nhiệm kỳ và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; từ đó uốn nắn những nhận thức lệch lạc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý: việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế nhằm mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội: "Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi, qua đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương.

    Trong hai ngày, hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025"; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề: "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam"; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia". Về tình hình đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp… Song, theo Thủ tướng Chính phủ, trong khó khăn thách thức, chúng ta phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm để đưa đất nước phát triển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc, Việt Nam cần nhanh chóng bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao…

    Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Từ đó, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại điểm cầu:

 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang