image banner
Tổng số: 205
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 1474/QĐ-UBND 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 2
Tải về
Số: 01/TB-BCĐ 15/08/2022 Thông báo V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
Lượt xem: 1
Tải về
Số: 11/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 2
Tải về
Số : 24/2022/QĐ-UBND 13/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1
Tải về
Số : 3499/QĐ-UBND 12/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn thuế xã Xuân Ninh
Lượt xem: 4
Tải về
Số 442/UBND-TNMT 12/08/2022 Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường díp Đại hội thể dục thể thao huyện Xuân Trường lần thứ IX
Lượt xem: 5
Tải về
03/TB-UBND 10/08/2022 Về việc phòng, chống cơn bão số 2
Lượt xem: 2
Tải về
Số : 23/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 6
Tải về
Phụ lục I kèm theo QĐ số 24 09/08/2022 Phụ lục I CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Lượt xem: 25
Tải về
Phụ lục II 09/08/2022 CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Lượt xem: 6
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang