image banner
Tổng số: 531
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06-QĐ/HU 21/11/2023 Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 6
Tải về
97-KH/HU 20/11/2023 Kế hoạch số 97-KH/HU của BTV Huyện ủy về triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 (kèm biểu mẫu)
Lượt xem: 7
Tải về
2401/SNV-CCVC 17/11/2023 Công văn số 2401/SNV-CCVC về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền cơ sở
Lượt xem: 18
Tải về
04/NQ-HĐND 17/11/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 7
Tải về
05/NQ-HĐND 17/11/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách địa phương xã Xuân Ninh
Lượt xem: 6
Tải về
06/NQ-HĐND 17/11/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân Ninh - Đoạn từ hàng ông Quang đến cầu nghĩa trang
Lượt xem: 7
Tải về
932/UBND-TP 16/11/2023 v/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 10
Tải về
4767/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các xã, thị trấn
Lượt xem: 19
Tải về
2268/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định số 2268/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
Lượt xem: 7
Tải về
1505/SCT-KHTH 08/11/2023 Kế hoạch số 1505/SCT-KHTH của Sở Công thưởng tỉnh Nam Định v/v thực hiện Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 9
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang