image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisementimage advertisement
anh tin bai
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 284
  • Trong tuần: 1 816
  • Tất cả: 115656
Hội nghị BCH Đảng bộ đánh giá kết quả nhiệm vụ chính trị tháng 4/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023
Lượt xem: 76

Sáng ngày 19/4/2023; BCH Đảng bộ xã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023. Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ. Thay mặt cho BCH Đảng bộ đồng chí Đỗ Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2023:

1. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao tính gương mẫu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và Nghị quyết BCH Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày Quốc tế lao động 1/5, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường.

3. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện các quyết định 217, 218-QĐ/TW về tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện Hội NNCĐDC/Đioxin và Công đoàn cơ sở xã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

4. Chỉ đạo UBND xã phối hợp với các ngành liên quan hiện hoàn thiện hố sơ các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu và đón đoàn của tỉnh, huyện về thẩm định theo kế hoạch. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT - TKCN năm 2023, phân công các thành viên, chuẩn bị lực lượng, bổ xung vật tư, huy động phương tiện, lập dự toán kinh phí, thường xuyên kiểm tra án phận đê, các cửa khẩu dưới đê, các công trình thủy lợi, phát hiện, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm, chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do mưa bão, lụt xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

5. Chỉ đạo Ban nông nghiệp, các HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, thông báo tình hình sâu bệnh, hướng dẫn nhân dân có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời như  bệnh đạo ôn lá và tổ chức diệt chuột bảo vệ lúa xuân. Hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêu độc khử trùng vệ sinh chuông trại, nơi chăn nuôi, khu vực công cộng.

6. Tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tập trung hoàn thiện hồ sơ các hộ sử dụng đất không hợp pháp, xây dựng  phương án xử lý theo đúng hướng dẫn số 42/HD-STNMT cho những hộ còn lại. Chỉ đạo UBND xã tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện lập hồ sơ xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm đất đai theo Kết luận thanh tra của Sở TNMT và theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

7. Triển khai kế hoạch ra quân huấn luyện LLDQ giai đoạn 1 năm 2023, phối hợp thực hiện phúc tra danh sách thanh niên tuổi 17, nguồn tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng kế hoạch. Công an xã tăng cường công tác trực, tuần tra, tuyên truyền sâu rộng nhân dân cảnh giác phòng chống các loại tội  phạm, TNXH đảm bảo tốt ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

8. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, kế hoạch tiêm chủng, công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, vệ sinh an toàn thực phẩm.  Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, thực hiện có hiệu quả chương trình lồng ghép DS - KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

9. Chỉ đạo các ban ngành, các đoàn thể chính trị -xã hội phối hợp với các chi bộ, ban giám hiệu các trường tăng cường công tác quản  lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo an toàn trường học, hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2022 - 2023. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn xã; tuyên truyền thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình... Đồng thời quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tuyên truyền động viên nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu đảng đợt 19/5/2023 đúng quy định. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đợt 19/5/2023 đúng quy định, Điều lệ Đảng.

2. Chỉ đạo UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục vận động nhân dân đóng góp thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM của địa phương.

3. Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, thông báo kịp tình hình sâu bệnh, chú ý các đối tượng gây hại lúa xuân 2023 sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, khô vằn… Hướng dẫn nhân dân có biện  pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế thiệt hại trong sản xuất vụ xuân. UBND xã, 2 HTX NN chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thu, các dịch vụ vụ xuân 2023 đảm bảo công khai, giám sát chặt chẽ, thanh toán đúng thời gian quy định. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2023 đảm bảo cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy đúng sự chỉ đạo của UBND huyện. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong lĩnh vực chăn nuôi.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2023, chuẩn bị lực lượng, vật tư, huy động phương tiện, dự toán kinh phí, phối hợp kiểm tra án phận đê, cống, các cửa khẩu dưới đê, xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm hành lang đê, các công trình thủy lợi trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng chống, có phương án di dời dân tới nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của tập thể.

5. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các hộ sử dụng đất không hợp pháp, lập phương án xử lý đúng hướng dẫn số 42/HD-STNMT của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường.

6. Tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình nhà 2 tầng 4 phòng  khu B và các hạng mục phụ trợ khu A trường Tiểu học; công trình Nhà Đa năng, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non khu Hưng Nhân - Xuân Dục. Phối hợp, tạo điều kiện các dự án triển khai trên địa bàn xã đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, chất lượng.

7. Chỉ đạo các chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS đúng quy định, liên hệ với phụ huynh định hướng cho học sinh khối 9 thi vào các trường THPT, trường đào tạo nghề phù hợp, đạt kết quả cao. Phân công trực bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị an toàn trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão.

8. Tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp chống  dịch bệnh mùa hè. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHTY tự nguyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

9. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng công an xã duy trì trực tuần tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã triển khai một số nhiệm vụ về công tác phát triển đảng viên mới. Thông qua hồ sơ đề nghị cấp trên xét kết nạp đảng viên mới đọt 19/5/2023 cho 6 quần chúng ưu tú thuộc chi bộ 18 và chi bộ 19.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang